Bioresonantie

Het woord bio betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’, wat meetrillen betekent. Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen. Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger.

Hoe werkt bioresonantie?

Bioresonantie maakt onder andere gebruik van de elektromagnetische trillingen van de patiënt zelf. De zwakke elektromagnetische trillingen ontstaan door chemische processen in de cellen. De elektromagnetische signalen, die in en om het lichaam aanwezig zijn, kunnen met behulp van elektrodes worden opgevangen, via een kabel met een apparaat worden verbonden,

daar worden gefilterd, versterkt of tegen gekoppeld, en daarna naar de patiënt worden teruggestuurd, meestal via een grote mat in de rug zitting van de behandelstoel. In het apparaat worden door een filter de harmonische (gezondheid bevorderende) en disharmonische (schadelijke) trillingen van elkaar gescheiden. De harmonische trillingen worden versterkt of verzwakt teruggeven. De disharmonische trillingen worden (elektronisch) in hun spiegelbeeld (180 graden fasedraaiing) worden teruggekoppeld.

Bij de behandeling met het Bicom apparaat worden dus uit de ultra fijne lichaamseigen signalen precies die passende therapietrillingen gevormd die gericht de positieve energieën stimuleren en de ziekmakende tegen gekoppeld. Inmiddels is wetenschappelijk vastgesteld dat ons DNA zich kan gedragen als een opgerolde antenne die gevoelig is voor laagfrequente elektromagnetische velden.

Ziek worden en genezen

Het lichaam heeft een groot zelf genezend vermogen. Het bezit een ingenieus regulatiesysteem, waardoor het lichaam in staat is lichaamsvreemde stoffen naar buiten te werken.

Echter wanneer er sprake is van een grote overbelasting over een langer tijdsbestek dan kan het zijn dat het regulatiesysteem en het daarbij behorende zelf genezend vermogen is geblokkeerd. En zal het normaal functioneren van de cellen worden gehinderd. Uiteindelijk ontstaan hierdoor ziektesymptomen zoals pijnen, allergieën, minder goed kunnen presteren, chronische vermoeidheid enz. De ziektesymptomen openbaren zich vaak daar, waar door erfelijkheid al een zwakke plek aanwezig is.

Met het Bicom-systeem worden de daarbij hordende frequenties getest en hun invloed op het lichaam van de patiënt vastgesteld. Dit gaat snel en is absoluut pijnloos. Zo kan in veel gevallen getest worden welke allergieën aanwezig zijn, welke belastingen de patiënt ziek maakt en welke organen of systemen overbelast zijn.

Belastingen zijn vaak combinaties van bijvoorbeeld bacteriën, virussen, parasieten, elektrosmog, medicamenten, kleur-/smaakstoffen en tandmaterialen (o.a. amalgaam).

Allergieën of terwijl onverdraagzaamheid voor bepaalde stoffen (o.a. voedingsmiddelen, pollen, dieren).

Ook kan het mogelijk zijn dat bepaalde organen verzwakt zijn of dat er gifstoffen in het lichaam zijn die een negatieve invloed hebben. Zo kan in veel gevallen de verborgen oorzaak van de ziekte worden opgespoord.

Welke klachten zijn met Bioresonantie te behandelen?

Met bioresonantie is heel veel te behandelen meerdere voorbeelden zijn hieronder beschreven:

Bioresonantietherapie is zeer effectief als het gaat om het behandelen van acute-(bijv. hooikoorts) en chronische allergieën.

Ook aandoeningen van de interne organen zoals maag, darmen, lever en gal zijn goed te behandelen.

Tevens is het effectief bij huid, longaandoeningen, pijnklachten (bijv. migraine), problemen met de weerstand, chronische vermoeidheid, reumatische klachten, K.N.O. problemen, kinderziekten en de gevolgen van inentingen, sportletsel/blessures, alsmede het opheffen van energetische blokkaden.